รัฐวิสาหกิจ ส่งรายได้เข้ารัฐทะลุ 4.8 หมื่นล้านบาท ปตท. แชมป์อันดับ 1

สคร. เผยไตรมาสแรกปีงบ’65 รัฐวิสาหกิจส่งรายได้เข้ารัฐ 48,533 ล้านบาท ทะลุเป้า 6,361 ล้านบาท หลังครึ่งปีแรกของปีงบ’64 ผลประกอบการดีขึ้น

วันที่ 17 มกราคม 2565 นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) รวมทั้งสิ้นจำนวน 48,533 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการสะสมจำนวน 6,361 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของเป้าหมายการจัดเก็บในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 142,800 ล้านบาท

โดยเงินซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้นำส่งรายได้แผ่นดินส่วนใหญ่มาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกอบกับรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่หลายแห่งมีผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2564 ดีขึ้น จึงนำส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาลปี 2564 สูงกว่าที่ประมาณการไว้ เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง และธนาคารออมสิน โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565

 

10 รัฐวิสาหกิจเงินนำส่งรายได้แผ่นดินมากที่สุด
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 17,519 ล้านบาท
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 11,745 ล้านบาท
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 6,419 ล้านบาท
ธนาคารออมสิน 5,313 ล้านบาท
การไฟฟ้านครหลวง 2,587 ล้านบาท
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,374 ล้านบาท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1,345 ล้านบาท
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 700 ล้านบาท
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 309 ล้านบาท
การประปาส่วนภูมิภาค 124 ล้านบาท
อื่นๆ และกิจการฯ 98 ล้านบาท
รวม 48,533 ล้านบาท

หมายเหตุ : ข้อมูลเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง โดย สคร. จัดเก็บ ไม่รวมเงินนำส่งรัฐประเภทอื่น เช่น ภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

สำหรับปีงบประมาณ 2565 จะเป็นการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากผลประกอบการในปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจ จึงมีความเป็นไปได้ที่ผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจอาจยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในระลอกที่ผ่านมา ซึ่ง สคร. จะได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ จะพิจารณาประกอบกับมาตรการของภาครัฐที่รัฐวิสาหกิจจะต้องเข้าไปดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การกำกับติดตามการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างเสถียรภาพทางการคลังได้อย่างยั่งยืน