ธอส.รับลูกนโยบายรัฐสร้างโอกาสคนไทยมีบ้าน ลุยบ้านล้านหลังระยะที่2อนุมัติสินเชื่อกว่า1หมื่นล.

ธอส. สนองนโยบายรัฐสร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้าน ผ่านโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4 ปีแรก 1.99% ต่อปี ล่าสุด21 มี.ค.65 ลูกค้ายื่นกู้ที่สาขาทั่วประเทศแล้ว 12,696 ราย วงเงินสินเชื่อ 11,195 ล้านบาท แจงอนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้าแล้วกว่า 11,500 ราย วงเงิน 9,850 ล้านบาท นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ตามที่ ธอส. ได้จัดทำโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน ผู้ที่เริ่มต้นทำงานเพื่อสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุ ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำและผ่อนปรนเงื่อนไขภายใต้กรอบวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท สำหรับซื้อที่อยู่อาศัยในระดับราคาซื้อ-ขายไม่เกิน 1,200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรกเท่ากับ...

ธปท.สั่งปรับอิออน-แมคคาเล กรุ๊พ ฝ่าฝืนเกณฑ์ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม

ธปท.สั่งปรับ 2 บริษัท บริษัทอิออน และบริษัทแมคคาเล กรุ๊พ การกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ธปท. ได้กำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินให้ยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) อย่างต่อเนื่อง โดย ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดรับกับพัฒนาการใหม่ๆ สุ่มตรวจสอบธุรกรรมและการบริหารจัดการ และสั่งการเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้า รวมถึงได้เปรียบเทียบปรับและกล่าวโทษกรณีผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์จนส่งผลเสียต่อผู้ใช้บริการทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ผ่านเว็บไซต์ ธปท. และเว็บไซต์ผู้ให้บริการทางการเงิน เพื่อความโปร่งใส และเพื่อให้ผู้ใช้บริการทางการเงินมีข้อมูลประกอบการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการร้องเรียนของประชาชนและการตรวจสอบของ ธปท.พบว่า ในช่วงที่ผ่านมา มีผู้ให้บริการทางการเงิน 2 ราย ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้าน Market conduct เกี่ยวกับการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างเพียงพอและการดูแลข้อมูลลูกค้า อันทำให้มีความผิดตามประกาศคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 58 ประกาศกระทรวงการคลัง และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง...

คลังชี้ “คนละครึ่งเฟส 4” ยอดรวมพุ่ง 6 หมื่นล้าน เตือนรีบใช้ก่อนหมดสิทธิ์ 30 เม.ย.นี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 พบว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 40.85 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 61,284.74 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้ 1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.34 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 5,089.02 ล้านบาท ,2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2...

WHA-สมิติเวช ลงบันทึกความร่วมมือด้านดิจิทัลเฮลธ์แคร์

“ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น” และ “โรงพยาบาลสมิติเวช” ประกาศลงนามในบันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเฮลธ์แคร์ เพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการและโซลูชันการดูแลสุขภาพสำหรับพนักงานและลูกค้าทั้งหมดในนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เซ็นเตอร์ และอาคารสำนักงานของดับบลิวเอชเอ ผ่านแพลตฟอร์ม WHAbit แอปพลิเคชันใหม่ของบริษัทฯ ร่วมกับบริการ Samitivej Virtual Hospital ของโรงพยาบาลสมิติเวช บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือWHA และบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ประกาศลงนามในบันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเฮลธ์แคร์ เพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการและโซลูชันการดูแลสุขภาพสำหรับพนักงานและลูกค้าทั้งหมดในนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เซ็นเตอร์ และอาคารสำนักงานของดับบลิวเอชเอ ผ่านแพลตฟอร์ม WHAbit ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันใหม่ของบริษัทฯ ร่วมกับบริการ Samitivej Virtual Hospital ของโรงพยาบาลสมิติเวช ซึ่งในบันทึกความร่วมมือ (MoU) ครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันสำรวจ ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทำงานที่จำเป็นตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น เพื่อส่งมอบโซลูชันการบริการดูแลสุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่เชื่อมต่อกับช่องทางออฟไลน์ ทั้งนี้ รวมถึงการปรึกษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine) การตรวจสุขภาพ (Health Check-up) คลินิกกลุ่มโรค NCD...

SME D Bank เปิดตัวสินเชื่อ ‘SMEs Re-Start’ วงเงิน 2,000 ล้านบาท เดินหน้าหนุนเอสเอ็มอีท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เดินหน้าเติมทุนสนับสนุนเอสเอ็มอีท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) ผ่านมาตรการทางการเงิน “สินเชื่อ SMEs Re-Start” วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท ช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว และเกี่ยวเนื่อง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงเอสเอ็มอีทุกประเภทที่เป็นคู่ค้ากับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว เข้าถึงแหล่งเงินทุนนำไปเสริมสภาพคล่อง ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ หรือสำรองเป็นค่าใช้จ่าย ช่วยยกระดับกิจการ รองรับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฟื้นตัว สำหรับ สินเชื่อ “SMEs Re-Start” คุณสมบัติกู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี หรือ MLR -1.25% วงเงินกู้ ได้แก่ กลุ่มบุคคลธรรมดา สูงสุด 1 ล้านบาท และกลุ่มบุคคลธรรมดาจด...

บอร์ดฯ เร่งแก้สลากแพง เสนอแก้ไขสัญญาตัวแทน เพิ่มโทษทางแพ่ง จัดทีมลงพื้นที่ตรวจสอบการขายทั่วประเทศ

คณะอนุกรรมการแก้ไขสลากเกินราคา เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา เสนอแก้ไขสัญญาตัวแทน เพิ่มโทษทางแพ่ง พร้อมเร่งบูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสลากทั่วประเทศ สืบเนื่องคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา คณะอนุกรรมการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ และชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการต่างๆ ได้มีการประชุมและปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงพื้นที่ของชุดเฉพาะกิจ เพื่อตรวจสอบการเบิกสลากที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศไปแล้วนั้น วันนี้ (11 มี.ค.) ที่ห้องประชุม สำนักงาน ก.พ.(เดิม) นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นครั้งแรก ซึ่งตนได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่มีความห่วงใยปัญหาดังกล่าว และกำชับให้คณะทำงานเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนั้น คณะทำงานจึงต้องเร่งรัดการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ 2 เดือน เพื่อจะสามารถสรุปสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ได้ผลในทางปฏิบัติให้ได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ เปิดเผยต่อไปอีกว่า ในการประชุมวันนี้ ได้มีการวางกรอบในการทำงานให้เป็นรูปธรรม ในเบื้องต้น ที่ประชุมเสนอว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไขข้อสัญญาที่สำนักงานทำกับตัวแทนจำหน่ายสลาก โดยให้มีผลทางแพ่งเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้มข้นในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น...

ครม.ไฟเขียวเว้นภาษี “คริปโตเคอร์เรนซี” และ “โทเคนดิจิทัล”

ไฟเขียว! อนุมัติร่างกฎหมายตามมาตรการบรรเทาภาระภาษีสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เว้น VAT สำหรับการโอนคริปโตฯ โทเคนดิจิทัล และให้นำผลขาดทุนในการซื้อขายมาคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการมาตรการบรรเทาภาระภาษีสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ตามที่กรมสรรพากรเสนอร่างกฎหมาย 2 ฉบับ ซึ่งจะเป็นการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนคริปโตเคอร์เรนซี หรือโทเคนดิจิทัล ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต (Exchange) และการโอนสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมทั้งอนุญาตให้หักผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัลใน Exchange ออกจากกำไรจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัลใน Exchange ในการคำนวณภาษีได้ “ประเด็นนี้จะทำให้การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของนักลงทุนในประเทศไทยเกิดขึ้นใน Exchange ของประเทศไทยซึ่งมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และทำให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินในอนาคตที่พร้อมสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล” นายอาคม กล่าว ด้านนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากร ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ …) พ.ศ....

ก.ล.ต. กับการเสริมสร้างระบบนิเวศตลาดหุ้นกู้

บทความโดย นายทยากร จิตรกุลเดชา ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนปี 2564 ในช่วงปีที่ผ่านมา มูลค่าตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู้) โดยรวมปรับเพิ่มขึ้น โดยสิ้นปี’64 มีมูลค่าคงค้าง 4.14 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.9% จากปี 2563 (ที่แม้ว่ามีการชะลอตัวลงบ้าง) โดยส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตกลุ่ม A ขึ้นไป (คิดเป็นสัดส่วน 75% ของมูลค่าคงค้างตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งหมด) สำหรับตราสารหนี้เอกชนที่มีการระดมทุนในปี’64 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.67 ล้านล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี’63 ที่มีมูลค่า 1.25 ล้านล้านบาท) โดยส่วนใหญ่เป็นการออกตราสารหนี้ระยะยาวอายุเฉลี่ย 5.3 ปี เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน (5.07 ปี) เนื่องจากการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่จะเป็นไปในทิศทางที่สูงขึ้น และ credit spread* ที่แคบลง โดยมีผู้ออกรายใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มพาณิชย์ และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม...

MFC เสนอขายกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ “M-GOT2” 9-15 มี.ค.นี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC เสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 2 หรือ M-GOT2 ลงทุนในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากอัตราเงินเฟ้อ กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 9-15 มี.ค.นี้ วันที่ 8 มีนาคม 2565 คุณธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจัยทางภาพรวมของสภาวะเศรษฐกิจที่สนับสนุนให้กองนี้น่าลงทุนในช่วงนี้ เพื่อคว้าโอกาสการลงทุนจากสภาวะเงินเฟ้อ ได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ดีต่อเนื่อง ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานหลังการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ข้อจํากัดด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ที่ยืดเยื้อ ราคาพลังงานที่สูงขึ้น รวมถึงประเด็นภูมิรัฐศาสตร์รัสเซีย-ยูเครน ซึ่งจะหนุนให้อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้นและทรงตัวในระดับสูงในปีนี้ ในแง่ของการลงทุน บลจ.เอ็มเอฟซี จึงมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนในกลุ่มหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งก็คือ กลุ่มพลังงาน กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Staples)...

“คนละครึ่งเฟส4” ลุ้น “คลัง” เติมเงินเพิ่ม

คลัง เผย อยู่ระหว่างพิจารณาสิทธิ “คนละครึ่งเฟส4” ที่เหลืออีก 2.6 ล้านสิทธิ หลังเปิดลงทะเบียนรอบล่าสุดอาจถึงจุดอิ่มตัว ไม่ฟันธงเพิ่มเงินหรือไม่ รอระดับนโยบายเคาะเร็วๆ นี้ นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงโครงการ “คนละครึ่ง4” ที่ยังมีสิทธิคงเหลืออีก 2.6 ล้านสิทธิ หลังตัดสิทธิผู้ได้รับสิทธิในโครงการฯ แต่ไม่มีการใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 28 ก.พ.65 ที่ผ่านมา ว่า ขณะนี้กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการพิจารณาอย่างละเอียดในระดับนโยบาย ว่าจะดำเนินการกับ 2.6 ล้านสิทธิที่เหลืออย่างไรต่อไป ซึ่งขณะนี้ยังตอบไม่ได้ว่า จะนำมาเปิดลงทะเบียนใหม่ หรือ นำวงเงินสิทธิมาเพิ่มให้กับคนเดิม ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนเร็วๆนี้ “ยังต้องพิจารณาและหารือในเชิงนโยบาย ว่าจะนำสิทธิคนละครึ่งเฟส4 ที่เหลืออีก 2.6 ล้านสิทธิมาดำเนินการอย่างไร เพราะตอนเปิดลงทะเบียนล่าสุด 1 ล้านสิทธิ ก็ใช้เวลาหลายวันกว่าจะเต็ม อาจจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วหรือไม่ ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ก่อน ดังนั้นตอนนี้ยังตอบไม่ได้ ว่าสิทธิที่เหลืออยู่จะดำเนินการอย่างไรต่อ”...