ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ม.ค. 65 ลดลงครั้งแรกรอบ 5 เดือน กังวลโอมิครอน-สินค้าแพง

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ม.ค. 65 ปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน หลังคนกังวลโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน รัฐยกเลิก Test & Go น้ำมันขึ้น สินค้าแพง และการเมืองเริ่มวุ่นวาย

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือน ม.ค. 2565 ปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน โดยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลงจากระดับ 46.2 เป็น 44.8 ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในปัจจุบันปรับตัวลดลงระดับ 30.0 มาอยู่ที่ 28.5 ซึ่งยังคงอยู่ในระดับต่ำมาก แสดงว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันแย่มากในมุมมองของผู้บริโภค ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน โดยปรับตัวลดลงจากระดับ 53.8 มาอยู่ที่ระดับ 52.5 สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคยังขาดความเชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในอนาคต

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำโดยรวม และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต อยู่ที่ระดับ 38.7 41.4 และ 54.4 ตามลำดับ โดยปรับตัวลดลงทุกรายการเมื่อเทียบกับดัชนีในเดือนธ.ค. 2564 ที่อยู่ในระดับ 40.1 42.7 และ 55.7

ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าวแสดงว่าผู้บริโภคยังมีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ศบค.มีคำสั่งยกเลิก Test & Go ทำให้ผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และผลจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ปัญหาราคาสินค้าแพง โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาหมูและสินค้าอุปโภคบริโภคหลายรายการปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงเริ่มมองการเมืองมีเสถียรภาพลดลง ล้วนเพิ่มแรงกดดันให้ประชาชนระมัดระวังใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง

ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคยังไม่มีความมั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โอกาสในการหางานทำ และรายได้ในอนาคตเป็นอย่างมาก เพราะมีความกังวลในวิกฤตโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจไทยและการจ้างงานมีโอกาสฟื้นตัวได้ช้าในอนาคต ซึ่งจะทำให้รายได้ในอนาคตของผู้บริโภคมีความไม่แน่นอนสูง

อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 ว่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจไทยมากน้อยเพียงใด

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business