เปิดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ปี 2565 มีอะไรบ้าง

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ปี 2565 มีอะไรบ้าง

วันที่ 3 มกราคม 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้สรุปมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในปี 2565 มีอะไรบ้าง โดยระบุว่าเมื่อมีปัญหาเรื่องหนี้ ลูกหนี้สามารถติดต่อสถาบันการเงินเพื่อเข้าร่วม มาตรการต่าง ๆ และปรับโครงสร้างหนี้ หรือเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของแบงก์ชาติ ตามประเภทและความต้องการ

1.แก้ไขหนี้เดิม/ปรับโครงสร้างหนี้
-สินเชื่อส่วนบุคคล/บัตรเครดิต
รวบหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลเป็นก้อนเดียวผ่อนนานสูงสุด 10 ปี ดอกเบี้ย 5% ผ่าน www.debtclinicbysam.com

-สินเชื่อบ้าน/ สินเชื่อซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ที่ไม่มีหลักประกัน หรือ Debt consolidation รวบหนี้บ้าน และหนี้รายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน เพื่อลดภาระดอกเบี้ย

-หนี้ทุกประเภท
แก้หนี้ระยะยาว (3 ก.ย.64) ปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาวให้สอดคล้องกับรายได้

-หนี้ทุกประเภท
แก้หนี้ระยะยาวของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาวให้สอดคล้องกับรายได้ ตั้งแต่ 1 ม.ค.65-31 ธ.ค.66

-หนี้ทุกประเภท
ทางด่วนแก้หนี้ 1.สามารถลงทะเบียนขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ และ 2.ปรับโครงสร้างหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย ผ่าน www.1213.or.th/app/debtcase

-หนี้ธุรกิจ
โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ โอนทรัพย์ชำระหนี้ โดยให้สิทธิซื้อคืน (ไม่เป็น NPL 31 ธ.ค.62)

2.ขอสินเชื่อ
-หนี้ธุรกิจ
สินเชื่อฟื้นฟู ขอสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง ในการประกอบธุรกิจ ดอกเบี้ยเฉลี่ยไม่เกิน 5% ต่อปีอายุ 5 ปี (ไม่เป็น NPL 31 ธ.ค.62)

-บัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคล
1.ผ่อนผันเพดานวงเงิน ขยายเพดานวงเงินเป็น 2 เท่า สำหรับลูกหนี้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ให้บริการ

2.สินเชื่อบุคคลดิจิทัล (Digital P-Loan)
ขยายวงเงินเป็น 40,000 บาท ชำระคืนภายใน 12 เดือน

3.รับคําปรึกษา
-หนี้ทุกประเภท chatbot หมอหนี้เพื่อประชาชน
แนะนำแก้หนี้ด้วยตนเองสำหรับลูกหนี้รายน่อยและลูกหนี้ SMEs ผ่านเว็บไซต์ ผ่าน www.bot.or.th/app/doctordebt และ Line@doctordebt
โดยลูกหนี้ SMEs สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาจากทีมหมอหนี้ 2 ช่องทาง

4.แจ้งปัญหาและเรื่องร้องเรียน
-หนี้ทุกประเภท
ทางด่วนแก้หนี้ ประสานงานเจ้าหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้ได้รับการแก้หนี้โดยเร็ว โทร 1213 หรือ www.1213.or.th/app/debtcase